لنزولنز  لنزولنز

  لنز طبی       لنز رنگی و لنز طبی رنگی       حراجی 

موبایل، پیامک و شبکه اجتماعی: ۰٩٩۰١٨۶٨۴۵۵

ارسال سریع و بیشتر رایگانتلفن تماس contact telephone

فقط با یک تماس تلفنی سفارش دهید

لنز رنگی فستیوال مورنینگ کیو

قیمت خرید لنز فستیوال از جفتی 450 تا 740 هزار تومان

 لنز رنگی فستیوال مورنینگ کیو festival morning q محصول کشور کره و هم بدون نمره و هم بصورت نمره دار یا طبی رنگی عرضه میشود لنز فستیوال در چهار رنگ اصلی قهوه ای، طوسی، آبی و سبز و هر کدام از این رنگها نیز در سه حالت تکرنگ، دو رنگ(دورمشکی) و سه رنگ (دور مشکی با هاله عسلی در مرکز) و همچنین در پنج رنگ یخی عبارت از طوسی یخی، سبز یخی، آبی یخی، عسلی یخی و قهو ای یخی عرضه میشود لنز طبی رنگی فستیوال مورنینگ کیو دارای سابقه طولانی در مارکت ایران است

  لنز فستیوال

لنز فستیوال طوسی عسلی

لنز فستیوال طوسی دور مشکی

لنز فستیوال طوسی تکرنگ

لنز فستیوال طوسی یخی

لنز فستیوال قهو ه ای سه رنگ سه تون

لنز فستیوال قهو ه ای دور مشکی دو رنگ دو تون

لنز فستیوال قهو ه ای براون تک رنگ

لنز فستیوال آیس براون قهو ه ای یخی

لنز فستیوال آیس هیزل عسلی یخی

لنز فستیوال سبز عسلی

لنز فستیوال سبز دور مشکی

لنز فستیوال سبز یک رنگ یا یک تون

لنز فستیوال سبز یخی آیس گرین

لنز فستیوال پیورهیزل

لنز فستیوال آبی عسلی

لنز فستیوال آبی دو تون یا دورنگ

لنز فستیوال آبی تک رنگ

لنز فستیوال آبی یخی آیس بلو

لنز فستیوال مشکی سیاه بلک

festival morning q contact lens

  لنز طبی        لنز رنگی و لنز طبی رنگی       حراجی 

  موبایل، پیامک و شبکه اجتماعی: ۰٩٩۰١٨۶٨۴۵۵

تلفن تماس contact telephone

ارسال پیام در واتساپ      ارسال پیام در تلگرام      ارسال پیام در اینستاگرام