لنزولنز  لنزولنز

  لنز طبی       لنز رنگی و لنز طبی رنگی       حراجی 

موبایل، پیامک و شبکه اجتماعی: ۰٩٩۰١٨۶٨۴۵۵

ارسال deliveryتلفن تماس contact telephone

فقط با یک تماس تلفنی سفارش دهید

لنز سافلون

سافلون یا لنز طبی سافلون در انواع لنز فصلی و لنز سالیانه یا لنز دایمی و همچنین لنز تماسی سافت توریک بیوکلیر مناسب برای افراد نزدیک بین و دوربین و آستیگماتیسم در درجات مختلف آستیگمات تولید می شود، لنز سافلن در نمره چشم مختلف عرضه میشود

  لنز بیوکلیر توریک      لنز سافلون   لنز طبی سافلون

sauflon 56 UV 55 uv contact lenses sauflon delta plus bioclear Toric  ضد اشعه مضر خورشید و یو وی 400 ضد ماورای بفش و یووی لنز بیو کلیر محلول مایع لنز هارد سافلن دلتا پلاس