لنزولنز  لنزولنز

  لنز طبی       لنز رنگی و لنز طبی رنگی       حراجی 

موبایل، پیامک و شبکه اجتماعی: ۰٩٩۰١٨۶٨۴۵۵

ارسال deliveryتلفن تماس contact telephone

فقط با یک تماس تلفنی سفارش دهید

طرز و نحوه صحیح لنز گذاشتن و برداشتن لنز چشم

گذاشتن لنز چشم: مطابق 3 تصویر زیر بعد از شستشو و خشک نمودن کامل دست ها، لنز را بطور صحیح روی انگشت اشاره قرارداده و با انگشت میانی همان دست پلک تحتانی چشم را به پایین کشیده و پلک فوقانی را با انگشت دست دیگر بالا بکشید و سپس در حالیکه به سمت پایین یا گوشه چشم نگاه میکنید لنز را به آرامی روی سطح چشم نزدیک و قرار دهید و پلک بالا و پایین را رها کنید

نحوه گذاشتن لنز چشم 1 روش گذاشتن لنز چشم 2 طرز گذاشتن لنز چشم 3

برداشت لنز چشمی: مطابق 3 تصویر زیر بعد از شستشو و خشک نمودن کامل دست ها، در حالیکه به سمت بالا نگاه می کنید با انگشتان یک دست پلک فوقانی را بالا بکشید و سپس با انگشت میانی دست دیگر پلک تحتانی را پایین کشیده و با انگشت اشاره همین دست لنز را به سمت پایین لغزانده و با کمک انگشت شست آنرا گرفته وخارج نمایید

نحوه  برداشتن لنز چشمی 1 روش برداشتن لنز چشمی 2 نحوه  برداشتن لنز چشمی 3

 آموزش گذاشتن لنز رنگی برداشتن لنز طبی رنگی