لنزولنز  لنزولنز

  لنز طبی       لنز رنگی و لنز طبی رنگی       حراجی 

موبایل، پیامک و شبکه اجتماعی: ۰٩٩۰١٨۶٨۴۵۵

ارسال deliveryتلفن تماس contact telephone

فقط با یک تماس تلفنی سفارش دهید

لنز پیورویژن

لنز پیور ویژن و لنز سافلنز محصول شرکت بوش اند لومب می باشد، لنز طبی پیور ویژن در انواع سافت و سافت توریک برای رفع عیوب انکساری چشم با کیفیت مناسب می باشد، لنز بوشن لومب دارای تنوع زیادی از جمله لنز چند کانونی می باشد

sofLens toric purevision toric multifocal bausch and lomb bausch + lomb

لنز طبی پیور ویژن    لنز سافلنز   لنز پیور ویژن