لنزولنز  لنزولنز

  لنز طبی       لنز رنگی و لنز طبی رنگی       حراجی 

موبایل، پیامک و شبکه اجتماعی: ۰٩٩۰١٨۶٨۴۵۵

ارسال deliveryتلفن تماس contact telephone

فقط با یک تماس تلفنی سفارش دهید

لنز طبی رنگی ماکسیما

لنز ماکسیما در انواع مختلف لنز طبی ماکسیما و لنز طبی رنگی ماکسیما و لنز رنگی ماکسیما موجود می باشد، و همچنین لنز توریک ماکسیما برای رفع آستیگماتیسم با اکسیژن رسانی مناسب و رطوبت بالا

 

     لنز ماکسیما            لنز طبی ماکسیما               لنز رنگی ماکسیما و طبی رنگی ماکسیما