لنزولنز  لنزولنز

  لنز طبی       لنز رنگی و لنز طبی رنگی       حراجی 

موبایل، پیامک و شبکه اجتماعی: ۰٩٩۰١٨۶٨۴۵۵

ارسال deliveryتلفن تماس contact telephone

فقط با یک تماس تلفنی سفارش دهید

لنز رنگی عسلی

لنز رنگی عسلی چشم و همچنین لنز طبی رنگی عسلی چشم در سه حالت موجود می باشد. 1- لنز عسلی ساده 2- لنز عسلی دور مشکی 3- لنز عسلی دور مشکی با یک هاله عسلی تر در مرکز لنز

در حالت اول یعنی لنز رنگی عسلی ساده یا لنز طبی رنگی عسلی لنز نه تنها دور مشکی نیست بلکه فاقد هاله عسلی تر در مرکز لنز نیز می باشد و کمترین تغییر را در چشم تیره رنگ ایجاد می کند

لنز عسلی

در حالت دوم یعنی لنز رنگی یا لنز طبی رنگی عسلی که لنز دور مشکی می باشد، رنگ عسلی لنز بیشتر به تیرگی یا پررنگی تمایل داشته و تغییر بیشتری نسبت به حالت اول ایجاد می کند

لنز رنگی عسلی چشم

عسلی در حالت سوم یعنی لنز رنگی عسلی یا لنز طبی رنگی عسلی، از شدت رنگ عسلی بعلت وجود رنگ عسلی تر در وسط لنز چشم کاسته شده و به جلوه روشنی لنز افزایش می یابد

لنز طبی رنگی عسلی چشم