لنزولنز  لنزولنز

  لنز طبی       لنز رنگی و لنز طبی رنگی       حراجی 

موبایل، پیامک و شبکه اجتماعی: ۰٩٩۰١٨۶٨۴۵۵

ارسال deliveryتلفن تماس contact telephone

لنز هارد

لنز هارد کنتاکت لنز یا لنز سخت یا لنز آر جی پی در انواع و مارکهای متنوعی مانند لنز بوستون، لنز ولک، لنز رز کی، منیکن پرمیو و ... برای برخی از افراد با توجه به نمره چشم آنان و یا افرادی دارای قوز قرنیه چشم، تجویز می شود قیمت لنز هارد یا لنز سخت از لنز طبی سافت بیشتر بوده و محلول لنز هارد یا مایع لنز سخت نیز با لنز نرم یا لنز سافت متفاوت می باشد

    لنز سخت ار جی پی                   لنز هارد

  لنز قوز قرنیه مایع محلول سافلن دلتا پلاس wohlk conflex air as gflex 70 wohlk - conflex-air as rgp contact lenses boston eo rose-k boston xo rose k sauflon delta plus solution