لنزولنز  لنزولنز

  لنز طبی       لنز رنگی و لنز طبی رنگی       حراجی 

موبایل، پیامک و شبکه اجتماعی: ۰٩٩۰١٨۶٨۴۵۵

ارسال deliveryتلفن تماس contact telephone

فقط با یک تماس تلفنی سفارش دهید

 لنز رنگی سبز

لنز رنگی سبز چشم و همچنین لنز طبی رنگی سبز چشم در سه حالت موجود می باشد. 1- لنز سبز ساده 2- لنز سبز دور مشکی 3- لنز سبز دور مشکی با یک هاله عسلی در مرکز لنز و یا همان لنز سبز عسلی. در حالت اول یعنی لنز رنگی سبز ساده یا لنز طبی رنگی سبز، لنز نه تنها دور مشکی نیست بلکه فاقد هاله عسلی در مرکز لنز نیز می باشد و کمترین تغییر را در چشم تیره رنگ ایجاد می کند

لنز سبز ساده

در حالت دوم یعنی لنز رنگی یا لنز طبی رنگی سبز که لنز دور مشکی می باشد، رنگ سبز لنز بیشتر به تیرگی یا پررنگی تمایل داشته و تغییر بیشتری نسبت به حالت اول ایجاد می کند

لنز رنگی سبز چشم

رنگ سبز در حالت سوم یعنی لنز رنگی سبز عسلی یا لنز طبی رنگی سبز عسلی، از شدت رنگ سبز بعلت وجود رنگ عسلی در وسط لنز چشم کاسته شده و به جلوه روشنی لنز افزوده میشود

لنز طبی رنگی سبز عسلی