لنزولنز  لنزولنز

  لنز طبی       لنز رنگی و لنز طبی رنگی       حراجی 

موبایل، پیامک و شبکه اجتماعی: ۰٩٩۰١٨۶٨۴۵۵

ارسال deliveryتلفن تماس contact telephone

فقط با یک تماس تلفنی سفارش دهید

 لنز رنگی طوسی عسلی لنز خاکستری

لنز رنگی طوسی یا لنز خاکستری چشم و همچنین لنز طبی رنگی طوسی چشم یا لنز طبی رنگی خاکستری در سه حالت موجود می باشد. 1- لنز طوسی ساده یا لنز خاکستری ساده 2- لنز طوسی دور مشکی یا لنز خاکستری دور مشکی 3- لنز طوسی دور مشکی یا خاکستری دور مشکی با یک هاله عسلی در مرکز لنز و یا همان لنز طوسی عسلی یا خاکستری عسلی. در حالت اول یعنی لنز رنگی طوسی ساده یا لنز طبی رنگی طوسی، لنز نه تنها دور مشکی نیست بلکه فاقد هاله عسلی در مرکز لنز نیز می باشد و کمترین تغییر را از نظر تغییر رنگ در چشم ایجاد می کند وبیشتر روشنایی به چشم می دهد

لنز طوسی عسلی

در حالت دوم یعنی لنز رنگی یا لنز طبی رنگی طوسی یا خاکستری که لنز دور مشکی می باشد، رنگ طوسی لنز بیشتر به تیرگی یا پررنگی تمایل داشته و تغییر بیشتری نسبت به حالت اول ایجاد می کند

لنز رنگی طوسی عسلی

رنگ طوسی یا خاکستری در حالت سوم یعنی لنز رنگی طوسی عسلی یا لنز طبی رنگی طوسی عسلی یا خاکستری عسلی، از شدت رنگ طوسی بعلت وجود رنگ عسلی در وسط لنز چشم کاسته شده و به شفافیت و روشنی لنز در چشم افزوده میشود

لنز طبی رنگی طوسی عسلی چشم