لنزولنز  لنزولنز

  لنز طبی       لنز رنگی و لنز طبی رنگی       حراجی 

موبایل، پیامک و شبکه اجتماعی: ۰٩٩۰١٨۶٨۴۵۵

ارسال deliveryتلفن تماس contact telephone

فقط با یک تماس تلفنی سفارش دهید

لنز رنگی قهوه ای

لنز رنگی قهوه ای چشم و همچنین لنز طبی رنگی قهوه ای چشم در سه حالت موجود می باشد. 1- لنز قهوه ای ساده 2- لنز قهوه ای دور مشکی 3- لنز قهوه ای دور مشکی با یک هاله عسلی در وسط لنز

در حالت اول یعنی لنز رنگی قهوه ای ساده یا لنز طبی رنگی قهوه ای لنز نه تنها دور مشکی نیست بلکه فاقد هاله عسلی در مرکز لنز نیز می باشد و کمترین تغییر را در چشم تیره رنگ ایجاد می کند

لنز قهو ه ای

در حالت دوم یعنی لنز رنگی یا لنز طبی رنگی که لنز دور مشکی می باشد، رنگ لنز بیشتر به تیرگی یا پررنگی تمایل داشته و تغییر بیشتری نسبت به حالت اول ایجاد می کند

لنز رنگی قهوه ای چشم

رنگ قهوه ای در حالت سوم یعنی لنز رنگی قهوه ای یا لنز طبی رنگی قهوه ای، از شدت رنگ قهوه ای بعلت وجود رنگ عسلی در وسط لنز چشم کاسته شده و به جلوه روشنی لنز افزوده می شود

لنز طبی رنگی قهو ه ای