لنزولنز  لنزولنز

  لنز طبی       لنز رنگی و لنز طبی رنگی       حراجی 

موبایل، پیامک و شبکه اجتماعی: ۰٩٩۰١٨۶٨۴۵۵

ارسال deliveryتلفن تماس contact telephone

فقط با یک تماس تلفنی سفارش دهید

لنز رنگی مشکی سیاه

لنز رنگی مشکی یا لنز سیاه چشم و همچنین لنز طبی رنگی مشکی چشم در دو حالت موجود می باشد.

 1- لنز مشکی یا لنز سیاه که از محیط به مرکز لنز از شدت رنگ سیاهی کاسته میشود

لنز رنگی مشکی

 2- لنز مشکی چشم یا لنز طبی رنگی مشکی که شدت رنگ سیاه از محیط به سمت مرکز لنز کاسته نمی شود و غلظت رنگ مشکی در تمام لنز یکسان است .

لنز طبی رنگی مشکی و لنز رنگی سیاه