صفحه اصلی سایت     English 

 

 

 

 

   
 

 

 علائم ضعف بینایی و جراحی لیزیک

 نسخه خوانی نمره چشم

 لنز طبی رنگی و لنز رنگی  

  لنز طبی

 

 تماس با ما

  نگاه واهی

 ثبت و تایید کالا

 تست کوررنگی

 تست آنلاین قدرت بینایی

  انواع لنز طبی، نگهداری و استفاده از لنز طبی

 
           عضویت و ثبت نام رایگان در سایت جهت اطلاع از آخرین محصولات لنز، عینک طبی و آفتابی

  

 برای معرفی لنز رنگی مارک خوب با کیفیت مناسب و یا بهترین مارک لنز رنگی و بهترین مارک لنز طبی رنگی چشم، فاکتورهای گوناگونی دخیل و ملاک می باشد بعضی از لنزهای رنگی یا لنزهای طبی رنگی دارای کیفیت بهتر، ولی طول عمر کمتر و بعضی از لنزها طول عمر بیشتر با کیفیت پایین تر می باشند، برخی افراد کیفیت و برخی کمیت را در نظر دارند.

 در تولید، بسته بندی و رنگدهی لنزها تکنیکهای مختلفی رواج دارد ولی در کل می توان گفت بهترین مارک لنز رنگی و یا طبی رنگی، لنزی است که احتمال آسیب رساندن احتمالی آن به چشم کمتر و مصرف کننده با آن سازگارتر باشد. البته خصوصیات فردی هم احتمالا می تواند در انتخاب مارک مناسب برای هر فرد دخیل و متفاوت باشد.

طبیعی چشم هستند که البته لنز رنگی مناسب برای هر فرد بسته به رنگ پوست، رنگ مو، رنگ طبیعی چشم فرد، نوع و مدل آرایش، رنگ و مدل پوشاک و ... برای هر فرد متفاوت است، بعبارت دیگر میتوان گفت که منظور از لنز رنگی طبیعی و مناسب، بیشترین هماهنگی بین این مشخصات و لنز چشم میباشد.

 بعضی از افراد لنز رنگی عسلی یا قهوه ای را لنز رنگی طبیعی چشمان دانسته و بعضی افراد لنز رنگی طوسی یا خاکستری را لنز رنگی مناسب چشم دانسته و بعضی دیگر ...


 ولی همانطور که هر فرد به تجربه به مدل مویی که بیشترین هماهنگی را با شکل صورت، شخصیت و موقعیت زندگیش و ... دارد پی میبرد، در مورد لنز رنگی چشم نیز به نوعی این موضوع صادق است و این امر سلیقه ای می باشد.
 

لنز رنگی مارک خوب