صفحه اصلی سایت     English 

 

 

 

 

   
 

 

 علائم ضعف بینایی و جراحی لیزیک

 نسخه خوانی نمره چشم

 لنز طبی رنگی و لنز رنگی

  لنز طبی

 

 تماس با ما

  نگاه واهی

 ثبت و تایید کالا

 تست کوررنگی 

 تست آنلاین قدرت بینایی 

  انواع لنز طبی، نگهداری و استفاده از لنز طبی

 
            عضویت و ثبت نام رایگان در سایت جهت اطلاع از آخرین محصولات لنز، عینک طبی و آفتابی

  

 

نمره لنز

  افرادی که از لنز طبی یا لنز طبی رنگی استفاده میکنند معمولا نمره چشم یا نمره لنز چشم چپ و راست خود را میدانند هنگامیکه شما لنز تهیه میکنید بر روی بسته بندی آن فاکتورهای درج گردیده است که مهمترین فاکتور همان نمره لنز شما می باشد، نمره لنز شما همراه با یک علامت + و یا معمولا در مقابل کلمه power و یا مخفف این کلمه نوشته شده است
 

آموزش نسخه خوانی نمره عینک یا شماره عینک یا نسخه چشم

بعضی از افراد فقط  دارای ضعف  نزدیک بینی و یا دوربینی می باشند که نسخه آنان به شکل ذیل می باشد:

 ( چشم راست را با علامت OD یا R  نشان می دهند و چشم چپ را معمولا باOS  یا OG یا L  و اگر نمره هر دو چشم یکسان باشد با علامت  OU)

   مثال 1 OD :

  - 2. 50

  مثال 2       OD :

 + 1. 25

OS :

  - 2.00

OS :

 +1.75

PD :

 67

PD :

 62

 در مثال شماره 1  چشم راست فرد دارای 2/5  نمره( دو و نیم ) و چشم چپ دارای 2 نمره عارضه نزدیک بینی میباشد (اصلاح ضعف با عدسی مقعر).  در مثال شماره 2 چشم راست فرد دارای 1/25 نمره(یک و بیست وپنج صدم  یا  یک ممیز بیست وپنج) وچشم چپ دارای 1/75 نمره (یک وهفتاد و پنج صدم یا یک ممیز هفتادوپنج) عارضه دور بینی میباشد.( اصلاح ضعف با عدسی محدب).

 : PD فاصله بین دو مرکز چشم می باشد و فقط  در هنگام ساخت عینک کاربرد دارد.  { نمره عدسیها یا بعبارتی چشم )درایران( به اختلاف 0/25  ( بیست و پنج صدم منفی و یا مثبت ) کم یا زیاد میشود.}

بعضی از افراد علاوه بر نزدیک بینی و یا دور بینی دارای آستیگماتیسم  نیز می باشند:

  

مثال   OD :

+0.75 + 0.5O X 120°

OS :

+1.25 - 2.50 X 75°

PD :

61

در مثال بالا  فرد علاوه بر دور بینی  دارای آستیگماتیسم نیز میباشد. چشم راست دارای 0/5 +  آستیگماتیسم با محور 120 و چشم چپ دارای 2/50 -  آستیگماتیسم با محور 75  می باشد . ( محور آستیگماتیسم  از1  تا 180  درجه می تواند متغییر باشد. )

بعضی از افراد دارای ضعف  نزدیک بینی و یا دوربینی نمی باشند و فقط  دارای آستیگماتیسم می باشند :

مثال   OD :

 -1.75 X 25°

OS :

 +0.25 X 175°

PD :

 61

چشم راست  دارای 1/75آستیگمات با محور 25  و چشم چپ دارای 0/25 +  آستیگمات با محور 175  می باشد . البته اینگونه نسخه ها ممکن است بدین شکل نیز نوشته شوند که با هم تفاوتی ندارند. نسخه ذیل همان نسخه فوق می باشد فقط با نگارشی متفاوت.

مثال   OD :

 PLANO -1.75 X 25°

OS :

 PLANO +0.25 X 175°

PD :

  61

   (بدین معناست که چشم ضعف نزدیکی بینی و یا دوربینی ندارد : PLANO)

اکنون  میتوانید  نسخه تجویزی عیوب انکساری هر چشمی را خوانده و با آگاهی آنرا بازنویسی کنید. فقط کافیست در بازنویسی اعداد و علامتها ( + و - ) را عینا همانند نسخه اصلی بنویسید