صفحه اصلی سایت     English 

 

 

 

 

   
 

 

 علائم ضعف بینایی و جراحی لیزیک

 نسخه خوانی نمره چشم

 لنز طبی رنگی و لنز رنگی

  لنز طبی

 

 تماس با ما

  نگاه واهی

 ثبت و تایید کالا

 تست کوررنگی

 تست آنلاین قدرت بینایی

  انواع لنز طبی، نگهداری و استفاده از لنز طبی

 
          کانال تلگرام lensolens@ 

  

لنز رنگی سولکو سولیتر هم به شکل تکرنگ و هم بصورت دورمشکی عرضه می شود لنز سولکو ساخت ایتالیا بدون نمره و هم نمره دار یا لنز طبی رنگی است لنز رنگی سولکو در رنگهای مختلفی از قبیل لنز رنگی سولکو پرلا یا پرل، لنز سولکو جیالو یا زرد یا یلو، لنز رنگی سولکو جید یا جده، لایت گرین، آکوا، لایت بلو، اسپایس، ویولت می باشد

لنز سولکو

لنز رنگی سولکو

لنز طبی رنگی سولکو

لنز رنگی سولکو پرلا پرل یخی

لنز سولکو جید جده

لنز رنگی سولکو جیالو زرد یلو

لنز سولکو

اطلاع از قیمت خرید لنز رنگی سولکو و فروش لنز سولکو تماس بگیرید  Soleko colored lenses